Weekoverzicht december 2017

Portret Aaldert van der Vlieszaterdag 23 december 2017 19:00

23 december.

De resterende dagen besteed ik graag aan reflectie. Rust, ondersteund door Beethoven en Bach. Wachtend op het moment dat kleinkinderen zeggen:       ‘Wat een mooie boom!’ De garantie dat we er volgend jaar weer  energie in stoppen. Nadenken over wat het Christendom ons gebracht heeft en wat we daaraan in de politiek nog kunnen bijdragen. Ook in gedachten bij mijn ouders die beiden met de kerst verbonden zijn doordat ze, al weer jaren geleden, op 29 en 27 december overleden. En dit jaar ok onze kleinzoon van 14.

Kerstmis met de handrem er op.

20 december

Een bestuursvergaderng van CU Brabant in Nieuwkuijk. Het financiele verslag klopt en het verhaal van Hermen Vreugdenhil, lid Provinciale Staten, ook. Zijn gedrevenheid is altijd weer stimulerend.

18 december

Een laatste raadsavond. Geen zware onderwerpen.

17 december

In het TV programma ‘Buitenhof’ opnieuw Mw. Minnesma van Urgenda. Maar nu met andere gesprekspartners en een ander tegengeluid.

’s-Middags met mijn vrouw naar de kerstsamenzang in de Odulphuskerk. En ondanks dat het koor zong ‘Up! good Christen folk, and listen’ waren er weinig luisteraars.

’s-Avonds naar Best Life in de Lidwina. Volle bak met allemaal jonge mensen.

14 decmber

In Den Bosch een bijeenkomst van de ZLTO bijgewoond. Een grote opkomst van ruim 500 agrarische ondernemers. Ook zij zijn betrokken bij het beheersbaar houden van CO2 uitstoot en voedelproblematiek. Een indringend betoog van Mw, Minnesma, direkteur van Urgenda. Positieve geluiden over de (CU) minister van Landbouw met waardering voor haar aanpak van zaken.

’s-Avonds in het kader van de Landelijke dag van de Vrijwilliger aan het GOEB 14 kerststukjes uitgereikt, bestemd voor 14 buurtverenigingen. Zij kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Onze steun voor het buurtgebonden- maar ook buurtoverstijgend denken.

11 december

De traadsavond vervalt ivm de ’s morgens gevallen sneeuw die ’s avonds al vrijwel weer weg is.

8 december

In het Boschhuys voor raadsleden, burgerleden en college de afsluiting van het jaar met een glaasje en een hapje. Tevens afscheid van Danielle Robijns als plv. griffier die in Oisterwijk de vacature voor griffier gaat invullen.  Een vakvrouw!

7 december

Ledenvergadering van de ChristenUnie Oost-Brabant. Er wordt besloten om in 2018 naast Eindhoven en Best ook in Helmond aan de gemeenteraadsverkiezing deel te nemen. De candidatenlijsten worden goedgekeurd, inclusief de lijsttrekkers.

4 december

In de namiddag formele kennismaking met mevrouw en de heer Ubachs. Vooruitlopend op zijn installatie even  later in de Raadszaal.De nieuwe burgemeester gaat als  voorzitter van de raad voortvarend van start en heeft het vak aantoonbaar eerder uitgeoefend. De raad gaat akkoord met een begroting die op gezag van de Provincie de beloftes uit het regeerakkoord niet als aanname zal meenemen.  Ook de behandeling van het Sociaal Domein is een harde noot.

Za 2 december

Fotoshoot met fractie. Verkiezingen komen nader.

30 november

 Fractievergadering. We zullen het 7 weken zonder Wouter Bondt moeten doen die in Afghanistan als militair verpleegkundige hopelijk weinig te doen krijgt.

29 november

Cursus voor startende geinteresseerden  in CU politiek. Als raadslid doe ik mee om de aanwezig kennis weer op te frissen.

« Terug