Keek op de week

Week 10-2017

16 maart
Op uitnodiging van  gemeenteraad Oirschot met vertegenwoordiging van raad Best van gedachten gewisseld over ieders bestuurlijke toekomst. Een open en eerlijk gesprek.

15 maart
Als je niet gaat stemmen heb je niets te zeggen! Dus………en 's avonds de uitslagen gevolgd. Verrassend.

13 maart
Werkgroep Omgevingswet bijgewoond. Delegeren blijft voor sommigen moeilijk.

Week 9-2017

11 maart
Met andere raadsleden in het kader van ‘Doen NL’ een zaterdagochtend gewerkt op zorgboerderij van Dick Kroot aan Hagelaarsweg. Heerlijk!

6 maart
Raadsvergadering. ‘Mijn’ CU motie om de Boterhoek weer exclusief voetgangersgebied te maken wordt met steun van 6 partijen en 13 raadsleden aangenomen.  ’n Goed gevoel resteert.

4 maart
Naar de muziekkiosk op de Markt in Best om met ‘die en gene te ‘flyeren’ voor 2e kamer verkiezingen. Vervolgens door naar   Stationsplein Eindhoven voor hetzelfde op de Demer in gezelschap van Gert-Jan Segers. Mede door de steun van de hulptroepen, waaronder uit Amersfoort, een waardevolle besteding van de  dag.

2 maart
Fractievergadering met Ruben Jager als nieuwe fractiesecretaris.

Week 8-2017

23 februari
Onthulling drinkwaterfontijn Lest Best op Wilhelminaplein bijgewoond. ’s Avonds met raad van Oirschot en Son en Breugel de voortgang in de samenwerking binnen de Metropool Regio Eindhoven (MRE) besproken. 

22 februari
Met CU Brabant  de inspanningen voor de 2e-kamerverkiezingen en de komst  van o.a. Gert-Jan Segers naar Brabant op za. 4 maart besproken.

 20 februari
Raadsavond

Week 7-2017

18 februari
Samen met enkele andere fraadsleden bij bewoners van de Schansweg  de bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van Van Kemenade aangehoord.

16 februari
In het Heerbeeck college in verkeerde lokaal op debattraining zitten wachten. In de raadszaal de Jeugdraad bijgewoond.

15 februari
In het fraaie stadhuis van Waalwijk deelgenomen aan  door Ver. Brabantse Gemeenten georganiseerde sessie over Omgevingsvisie. Alles met alles verbinden blijkt een brug te ver. 

14 februari
In Valkenswaard verkiezingsdebat 2e Kamer bijgewoond ter ondersteuning van deelnemer Hermen Vreugdenhil, CU kandidaat uit Brabant. Prima avond! 

13 februari
Raadsavond. Samen met burgerleden de Woonvisie Best 2017 met belangstellende burgers besproken. Vervolgens de Participatiewet voor de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. 

Week 6-2017

11februari
In Eindhoven geluisterd naar Prof. Dr. M. J. Verkerk.  Leerzame lezing over Duurzaamheid.

9 februari
Fractievergadering. Versterking met Ruben Jager als  nieuwe fractiesecretaris.

6 februari
Raadsavond ‘light’. Bed and Breakfast nog niet behandelrijp. Vanuit CU vragen gesteld over  Boterhoek als voetgangersgebied.

Week 4-2017

28 januari
Een dagje in het stadhuis van Eindhoven voor het bijspijkeren nieuwe “Omgevingswet”, samen met tientallen Brabantse raadsleden en zelfs 2 uit Franeker. 

26 januari
Uurtje bijgepraat als Werkgevercommissie over taken en werkdruk Griffie.Ter toelichting: Om de onafhankelijk van de Griffie te borgen is de Raad in formele zin werkgever.

25 januari
Met bestuur CU Brabant besproken op welke wijze de 2e Kamerverkiezingen ondersteund kunnen worden. 

23 januari
Raadsavond met o.a. Rapport Rekenkamer en Subsidiebeleid aan de orde. 

Week 3-2017

19 januari
Prettige en vlot verlopen fractievergadering.

16 januari
Naar Inloopavond Statushouders geweest. Geleerd dat een Inburgeringscursus tussen € 2.000,- en € 6.000,-  kost.

Week 2-2017

12 januari
In Helvoirt samen met Brabantse CU leden de steun voor de komende 2e Kamer verkiezingen besproken.

10 januari
Samen met raadsleden uit Veldhoven de nieuwe Omgevingswet toegelicht gekregen. De vervanging van het ‘oude’ Bestemmingsplan.
Uitkomst: Ga er mee aan de slag!

9 januari
Eerste Raadsavond in het nieuwe jaar met Bestuurlijke Vernieuwing als onderwerp. Een raadslid zegt ineens dat zijn achterban nog geraadpleegd moet worden. Terwijl we al maanden bezig zijn! Schadelijk en schandelijk.

8 januari
Dit keer de zondagmorgen doorgebracht in een voormalig kerkgebouw, ’t Tejaterke, waar St. Cecilia haar Nieuwjaarsconcert gaf. Mooie muziek!

Week 1-2017

6 januari

Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. De ‘Junior Award’ van de gemeente ging naar Zonzi Holzken, een 14-jarige die al 8 (!) keer Nederlands Kampioen stijldansen is geworden. De wisseltrofee voor vrijwilligers ging nar het Bijna Thuis Huis De Vlinder in Best. Lichtvoetigheid en ernst terecht gewaardeerd!

5 januari
Als fractievoorzitter het tweejaarlijkse gesprek met de Rekenkamer gevoerd. Doelmatigheid, Doeltreffendheid en Rechtmatigheid staan centraal bij het verrichten van onderzoek ten behoeve van de Raad. Bij de keuze van onderwerp heeft de gemeenteraad inspraak maar geen medezeggenschap.

2016

Week 52

27 december
De Boterhoek als voetgangersgebied blijkt ineens middels borden tot Woonerf verklaard. Dus toegestaan voor o.a. motorvoertuigen die maximaal 15 km/u mogen rijden! Ik heb schriftelijke vragen aan de wethouder opgesteld en ingediend. Een foto van mijn eigen auto in de Boterhoek in Groeiend Best met de gestelde vragen maakt de Bestse burger hopelijk waakzaam.

Week 51

19 december
De laatste raadsvergadering van het jaar. We zijn op tijd klaar en sluiten af met een glaasje wijn. Het wrede nieuws uit Berlijn dempt de uitbundigheid.

Week 50

18 december
Zondagmiddag nog even over de Dickensmarkt in de Hoofdstraat gelopen. Veel (verkleed) volk op de been.

17 december
In de late namiddag naar de Kerstactiviteiten in de Heijdonckschool en aangrenzende Protestantse Kerk. Vervolgens naar de kazerne in Oirschot voor een kerstconcert van de Marinierskapel, georganiseerd door de Lyons van Best en Oirschot. De opbrengst van € 10.000,-- 50/50 voor de beide ‘Bijna thuis’ huizen.

16 december
’s Middags met de raad en college naar De Verspillingsfabriek in Veghel. Met de neus op de verspillingsfeiten gedrukt. ‘s Avonds het jaarlijkse avondje met diezelfde raad, College en griffie. In de grote zaal van het gemeentehuis samen gelachen om een leuke kwis, hapjes gegeten die low budget geserveerd werden door diezelfde Verspillingsfabriek en ongedwongen bijgepraat met de collega’s. Prima!

15 december
Laatste fractievergadering 2016. Samen teruggekeken op het afgelopen jaar en reden voor dankbaarheid.

13 december
In BestWijzer als ‘omwonende’ vergadering over aanpassing schoolwoningen voor huisvesting statushouders bijgewoond.

12 december
Commissievergadering voor de burgerleden en Auditcommissie voor raadslid.

Week 49

08 december
Fractievergadering. Agenda voor 12/12 en 19/12 besproken.

05 december
Geen Raadsvergadering. Wat een heerlijk avondje!

Week 48

02 december
Bezichtigen voortgang verbouwing ‘Cultuurbank’, het voormalige Rabo pand.

01 december
Samen met burgerlid installatie nieuwe Jeugdraad bijgewoond. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

30 november
Periodieke bijeenkomst fracties en Burgemeester.

28 november
Samen met burgerlid raadsavond bijgewoond. Wonen en Zorg en de Maatschappelijke Ondersteuning daarbij zijn ons een zorg.

Week 47

24 november
Bijeenkomst voor Ondernemers in Best over bestuurlijke Toekomst bijgewoond.

21 november
Bijeenkomst voor inwoners over Bestuurlijke Toekomst van Best bijgewoond.

Week 46

16 november
Bijeenkomst voor Lokale maatschappelijke organisaties over Bestuurlijke Toekomst voor Best bijgewoond.

15 november
Fractievergadering. Terugblik en vooruitzien.

14 november
Overleg fractievoorzitters en Presidium over raadsagenda.Gevolgd door Raadsessies waaraan alle CU burgerleden deelnamen.Ter afsluiting van de avond besloten vergadering over onze grondpositie.Latertje!

Week 45

11 november
In Todo bijeenkomst verzorgenden en mantelzorgers bijgewoond.

9 november
Bijeenkomst fracties en Burgemeester.

8 november
In Todo bijeenkomst over Bestse monumenten bijgewoond. Leerzaam!

7 november
Raadsvergadering waarin de Begroting 2017 wordt behandeld.

Week 44

4 november
Bijeenkomst van de Werkgeverscommissie Griffie.(De gemeenteraad is formeel de werkgever van de Griffie-medewerkers omdat de griffie de Raad onafhankelijk ondersteunt.)

3 november
Fractievergadering ter boorbereiding op eerstvolgende raadsavond en raadsvergadering.

2 november
In Lidwinakerk gemeentelijke uitleg  over gevolgen van Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplan)  voor bewoners van Hoge Akker, Speelheide en Leeuwerik bijgewoond. Mooie opkomst en grote betrokkenheid.
In Nuenen is door een burgerlid, samen met (burger)raadsleden uit 11 betrokken gemeenten,  de raadsinformatiebijeenkomst over een gemeenschappelijke regeling voor de WSD bijgewoond.