Speerpunten

Speerpunten ChristenUnie Best 2018

Idealen voor nu Wij geloven. En daarom hebben we idealen. Voor de samenleving en voor dit land. Er is een politiek van hoop die vooruit kijkt. Daaraan werken wij. Dat is onze politiek.

1

In Best zorgen we voor elkaar, ook als dat een extra inspanning vraagt. We letten op elkaar zodat niemand eenzaam of geïsoleerd raakt. We waarderen vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke betrokkenheid.

2

In Best hoort iedereen er bij. We sluiten niemand buiten. Niet in de samenleving, niet op de arbeidsmarkt. Voor iedereen is er zinvol werk, betaald of als vrijwilliger. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

3

Een krachtig Nederland is een zelfstandig Nederland met zeggenschap voor burgers. Er is ruimte voor verschil, voor talent, identiteit en eigenheid, maar we respecteren elkaar en blijven in gesprek met elkaar, altijd.

4

In Best bouwen we aan een samenleving die werkt: echte banen, ruimte voor ondernemerschap, arbeidsperspectief voor jongeren. Gezinnen verdienen steun, de toekomst van onze kinderen telt

5

In Best bouwen we met elkaar aan een veilige en gezonde leefomgeving, een eerlijke en duurzame economie. Overheid en bedrijfsleven trekken hierin samen op.

6

In Best is kleinschaligheid de sleutel tot leefbaarheid. We zetten ons in voor bereikbaar werk, onderwijs, zorgvoorzieningen in de regio, een vitaal platteland.

7

In Best zijn we zuinig op de aarde, op ons milieu, ons water en onze mooie landschappen. We werken aan schone energie, een verantwoorde voedselvoorziening en hebben de dure plicht goed te zorgen voor alles wat leeft.

8

Christelijke waarden hebben ons land sterk gemaakt. Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, hoop, discipline, inzet voor het algemeen belang. We kunnen niet zonder. Echt niet.

Dit zijn onze idealen. En ze werken. Doe met ons mee. Geef de ChristenUnie een stem. Oók in Best!

Fractie ChristenUnie Best