Intergemeentelijke samenwerking

Standpunten ChristenUnie Best

Intergemeentelijke samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraad van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste bestuurslaag en daarmee de verantwoordelijke. Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de diensten (ook wel bestuurskracht genoemd) die de gemeente aan de burgers levert voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekort schiet, is de
gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking daarvan. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie.