Sportstimulering

Standpunten ChristenUnie Best

Sportstimulering

Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen en gehandicapten is een speerpunt. Het creëren of uitbreiden van fiets-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel de bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Bij de aanleg van woonwijken dient hier al rekening mee te worden gehouden. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.