Motie CU Best - Aansluiting bij de Statiegeldalliantie

Recycelenvrijdag 09 februari 2018 20:31

Op 5 februari hebben wij in de raad van Best onze motie voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie ingediend.

De motie gaat met name over het bestrijden van zwerfafval zoals PET-flessen en blikjes. Statiegeld maakt enerzijds onze  jeugd bewust van het probleem en anderzijds verlicht het de gemeentelijke inspanningen.

De diverse mogelijkheden om aan de bron en/of achteraf afval te scheiden nemen per dag toe, zoals ook te leen is in het Financieel Dagblad van vandaag.

Wij volgen dat nauwkeurig maar is voor ons nog geen reden om te wachten tot ‘de jongste dag’.

Vandaar deze volgende stap, die kon rekenen op een meerderheid in de raad en steun van het college.

Bekijk Motie Zwerfafval (PDF)

« Terug