Nieuws

 1. LH hotel.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 12 juli 2023 om 17:40

  Pleidooi voor meer aandacht voor arbeidsmigranten

  Afgelopen maandag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp was de kaderbrief; waar gaan we volgend jaar extra middelen voor inzetten. Vanuit de ChristenUnie heeft Wouter een wijziging voorgesteld om meer capaciteit vrij te maken voor het begeleiden van arbeidsmigranten. Dit vanuit onze overtuiging om om te zien naar onze naasten, met name hen die extra kwetsbaar zijn.

  Lees meer over "Pleidooi voor meer aandacht voor arbeidsmigranten"
 2. Wouter 1.JPG
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 26 mei 2023 om 15:53

  Verantwoordelijkheid nemen

  In de raadsvergadering van mei j.l. mocht ik als voorzitter van een raadswerkgroep een initiatiefvoorstel aanbieden. Dit voorstel ging over hoe we als raad nog beter onze rol kunnen uitvoeren. Het heeft veel tijd gekost, maar het voorstel was er niet geweest als ik mijn verantwoordelijkheid niet had genomen. Een terugblik.

  Lees meer over "Verantwoordelijkheid nemen"
 3. boomgaard.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 24 maart 2023 om 13:11

  Wat je liefhebt, daar zorg je goed voor

  Afgelopen maandag was er weer een raadsvergadering met als hoofdgerecht ‘De Boomgaard’. Hier is al anderhalf jaar veel over te doen. Een projectontwikkelaar kocht het stuk grond, tekende er een mooi project in en presenteerde dit aan inwoners, college en raad. Van daaruit is de ‘nota van uitgangspunten’ geschreven met daarin de kaders voor de projectontwikkelaar. Afgelopen maandag stond deze dus op de agenda.

  Lees meer over "Wat je liefhebt, daar zorg je goed voor"
 4. 2023.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 5 januari 2023 om 13:48

  Terugblik 2022 en een kleine doorkijk naar 2023

  Allereerst willen we iedereen een gezegend 2023 wensen!

  Een bewogen jaar, zo kunnen we 2022 wel samenvatten. Het was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen; altijd een druk jaar. Vóór de verkiezingen moesten nog tal van onderwerpen behandeld worden, aangezien er na de verkiezingen een paar maanden geen inhoudelijke raadsvergaderingen zouden zijn. Daarnaast natuurlijk de campagne, met als resultaat dat we (yes!) onze zetel hebben behouden. En dankbaar dat we met een volle fractie weer aan de slag konden. 

  Lees meer over "Terugblik 2022 en een kleine doorkijk naar 2023"
 5. worstenbroodjes.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 10 november 2022 om 16:43

  Worstenbroodjes

  Wat hebben worstenbroodjes nu met de lokale politiek te maken? Nu, in Best kennen we de mooie traditie dat wanneer de begroting voor het volgende jaar wordt aangenomen, warme worstenbroodjes worden geserveerd. En dat gaat er wel in na een lange raadsvergadering van half 7 tot half 12. Een korte terugblik op deze raadsvergadering van 7 november.

  Lees meer over "Worstenbroodjes"
 6. Snelweg.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 4 november 2022 om 09:07

  Bereikbaarheid en de Zevensprong

  Na een heerlijk weekje herfstvakantie was er afgelopen maandag weer een raadsvergadering. Een korte toelichting op de twee belangrijkste onderwerpen: korte termijn maatregelingen A2 en extra budget voor de Zevensprong.

  Lees meer over "Bereikbaarheid en de Zevensprong"
 7. foto buitengebied.JPG
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 30 september 2022 om 14:02

  Houd het mooie buitengebied van Best in stand

  Het raadswerk is weer volop begonnen. Op maandag 26 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda stond o.a. het Bestemmingsplan Buitengebied. Niet zomaar een besluit. Hier heeft jaren werk in gezeten voor veel mensen. Niet alleen vanuit het gemeentehuis, maar ook regelmatig buiten, zoals op bezoek bij bewoners van het buitengebied en lopend en studerend in dit mooie deel van Best. Een enorme klus en na de benodigde toelichting in eerdere sessies stond de raad van Best unaniem achter het besluit.

  Lees meer over "Houd het mooie buitengebied van Best in stand"
 8. Klaslokaal.jpg
  6F1A4453(5) astrid.jpg
  Door Astrid Pourchez-Schuil op 9 juli 2022 om 19:26

  Problemen met het leerlingenvervoer

  De afgelopen weken kwamen er zorgwekkende signalen van ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Door een gebrek aan chauffeurs bij Van Driel, de vervoerder waarmee de gemeente een contract heeft voor dit vervoer, komen kinderen vaak te laat op school waardoor ze belangrijke lesstof missen. Of ze zitten na een lange dag school nog erg lang in de taxi.

  Lees meer over "Problemen met het leerlingenvervoer"
 9. beleidsakkoord 2022.png
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 8 juli 2022 om 19:33

  Dankbaar voor een mooi beleidsakkoord

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juli heeft de raad ingestemd met het Beleidsakkoord Best 2022-2026 met de titel 'We doen het samen'. Een akkoord dat door alle partijen is geschreven en daarom ook door alle partijen ondertekend is. Het is een mooi beleidsakkoord geworden.

  Lees meer over "Dankbaar voor een mooi beleidsakkoord"
 10. benoeming astrid.jpeg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 2 juni 2022 om 17:03

  Burgerraadsleden benoemd

  Afgelopen maandag zijn tijdens de raadsvergadering vijftien nieuwe burgerraadsleden benoemd. Erg mooi om te zien dat er zoveel inwoners, jong en oud, actief willen zijn in de lokale politiek. 

  Lees meer over "Burgerraadsleden benoemd"