Berichten geschreven door José van Zandwijk

 1. Stemmen.jpeg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 18 oktober 2021

  Op naar maart 2022: hulp gezocht!

  Het politieke jaar is weer begonnen. Dit keer een bijzonder jaar, want het is het laatste politieke jaar voor de verkiezingen. Dit maakt dat er naast het gebruikelijke raadswerk ook voorbereidingen op deze verkiezingen gedaan moeten worden.

  Waar moet je allemaal aan denken wat er gebeurt richting de verkiezingen?

  Lees meer over "Op naar maart 2022: hulp gezocht!"
 2. Zonnepanelen.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 7 november 2020

  Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?

  Afgelopen maandag is er in de raad een besluit genomen over de visie  Duurzame Energieopwekking Buitengebied. In deze visie staat waar en onder welke voorwaarden er duurzame energie opgewekt mag worden in het buitengebied van Best. De ChristenUnie heeft in december 2019 via een motie om deze visie gevraagd. Dit om wildgroei van zonnevelden in het buitengebied te voorkomen.

  Lees meer over "Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?"
 3. Elektriciteitsmast dichtbij
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 10 juli 2020

  De RES voor het RECES

  Afgelopen maandag stond de laatste raadsavond voor het zomer reces in het teken van de RES: de Regionale Energie Strategie. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio bepaalt zelf hoe ze de energietransitie vorm gaan geven. Best hoort bij de Metropool Regio Eindhoven (21 gemeenten). Een conceptversie van de RES waarin weggeschreven is hoe in onze regio invulling gegeven gaat worden aan besparing en grootschalige opwek van duurzame energie en warmte lag maandag ter beoordeling voor.

  Lees meer over "De RES voor het RECES"
 4. Plastic afval.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 30 juni 2020

  (Com)motie over afvalverwerking

  Op de agenda van de raadsvergadering van 29-6 stond o.a. de Jaarstukken 2019. Met name het tekort van ongeveer 900.000 euro op de afvalverwerking was een heikel punt. Omdat ook over 2020 de wethouder nog geen inzicht kon geven in de kosten van afvalverwerking, was dit voor de CU aanleiding om de motie van Best Open hierover mee te ondertekenen. Deze motie werd met 14 voor en 7 tegen aangenomen.

  Lees meer over "(Com)motie over afvalverwerking"
 5. Fractiefoto CUBizz.jpeg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 26 juni 2020

  Nieuwe start fractie Best

  Zaterdag 6 juni heeft de fractie een nieuwe start gemaakt. Met de benoemingen van David van Harten en José van Zandwijk als burgerraadsleden is de fractie in Best weer compleet. Een mooi moment om met elkaar door te spreken hoe we de taken gaan verdelen.  

  Lees meer over "Nieuwe start fractie Best"