Berichten geschreven door José van Zandwijk

 1. Elektriciteitsmast dichtbij
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 10 juli 2020

  De RES voor het RECES

  Afgelopen maandag stond de laatste raadsavond voor het zomer reces in het teken van de RES: de Regionale Energie Strategie. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio bepaalt zelf hoe ze de energietransitie vorm gaan geven. Best hoort bij de Metropool Regio Eindhoven (21 gemeenten). Een conceptversie van de RES waarin weggeschreven is hoe in onze regio invulling gegeven gaat worden aan besparing en grootschalige opwek van duurzame energie en warmte lag maandag ter beoordeling voor.

  Lees meer over "De RES voor het RECES"
 2. Plastic afval.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 30 juni 2020

  (Com)motie over afvalverwerking

  Op de agenda van de raadsvergadering van 29-6 stond o.a. de Jaarstukken 2019. Met name het tekort van ongeveer 900.000 euro op de afvalverwerking was een heikel punt. Omdat ook over 2020 de wethouder nog geen inzicht kon geven in de kosten van afvalverwerking, was dit voor de CU aanleiding om de motie van Best Open hierover mee te ondertekenen. Deze motie werd met 14 voor en 7 tegen aangenomen.

  Lees meer over "(Com)motie over afvalverwerking"
 3. Fractiefoto CUBizz.jpeg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 26 juni 2020

  Nieuwe start fractie Best

  Zaterdag 6 juni heeft de fractie een nieuwe start gemaakt. Met de benoemingen van David van Harten en José van Zandwijk als burgerraadsleden is de fractie in Best weer compleet. Een mooi moment om met elkaar door te spreken hoe we de taken gaan verdelen.  

  Lees meer over "Nieuwe start fractie Best"