(Com)motie over afvalverwerking

Plastic afval.jpg
6F1A4424(1) jose.jpg
Door José van Zandwijk op 30 juni 2020 om 18:30

(Com)motie over afvalverwerking

Op de agenda van de raadsvergadering van 29-6 stond o.a. de Jaarstukken 2019. Met name het tekort van ongeveer 900.000 euro op de afvalverwerking was een heikel punt. Omdat ook over 2020 de wethouder nog geen inzicht kon geven in de kosten van afvalverwerking, was dit voor de CU aanleiding om de motie van Best Open hierover mee te ondertekenen. Deze motie werd met 14 voor en 7 tegen aangenomen.

Wat houdt deze motie in?

  • De raad wordt vaker geïnformeerd over de kosten. 
  • De burgers worden elk kwartaal geïnformeerd over hoe het met de afvalinzameling gaat. 
  • De tevredenheid van burgers over de afvalinzameling wordt eens per jaar gemeten. 

We verwachten hiermee beter te sturen op de kosten van afvalverwerking (o.a. aantal kg afval; vervuiling van PMD). Daarnaast worden burgers beter geïnformeerd en betrokken. De CU hoopt dat hiermee het draagvlak onder burgers wordt vergroot en we mooie stappen zetten in de reductie van de hoeveelheid afval in Best. 

Deel dit bericht