Kaderbrief 2021: motie arbeidsmigranten

aspergeveld.jpg
6F1A4439(3) wouter.jpg
Door Wouter Bondt op 5 juli 2020 om 10:36

Kaderbrief 2021: motie arbeidsmigranten

Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de (veelal) schrijnende situatie van de arbeidsmigranten. Naast problemen met huisvesting (veel migranten bij elkaar zonder (veel) privacy tegen relatief hoge huur) weten arbeidsmigranten vaak ook onvoldoende wat hun rechten en plichten zijn als werknemer in Nederland. Voor Nederland zijn de arbeidsmigranten erg belangrijk, omdat Nederlanders dit werk niet willen doen.

De verantwoordelijke wethouder gaf aan dat de gemeente Best op dit moment samenwerkt met omliggende gemeenten in de regio om met name de problematiek van huisvesting en handhaving te verbeteren. Belangrijke stappen, maar er is meer mogelijk om de woon-, werk- en leefsituatie van de arbeidsmigranten te verbeteren.

Dit blijkt uit onderzoeken die gedaan zijn en waarin o.a. de volgende aanbevelingen genoemd zijn:   

  • Creëer bewustwording over misstanden en arbeidsuitbuiting bij arbeidsmigranten. Voorzie in bewustwordingstrainingen over signaleren, herkennen en melden van misstanden.
  • Nodig arbeidsmigranten uit om mee te praten omtrent beleid rondom thema’s met betrekking tot arbeidsmigranten. Zij weten als geen ander wat er speelt;
  • Stel voorwaarden aan huisvesting, het hebben van een reglement voor die huisvesting en een beheerder die voldoende bereikbaar en aanspreekbaar is;
  • Stel een contactpersoon aan voor arbeidsmigranten;
  • Zorg voor een migranteninformatiepunt;
  • Creëer draagvlak onder de inwoners van Best. ‘Hoe zou ons leven eruit zien zonder arbeidsmigranten?’

De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in 2021 concrete stappen te zetten om de situatie van arbeidsmigranten in Best te verbeteren. In deze motie is verwezen naar bovengenoemde onderzoeken en  aanbevelingen.

De wethouder gaf aan tegen de motie te zijn, maar wel bereid te zijn om in het najaar de raad bij te praten over wat er in de regio gedaan wordt. Voor het merendeel van de raad was dit voldoende en de motie haalde het daarom niet.  Een gemiste kans.

De ChristenUnie Best wil dat we niet het probleem van arbeidsmigranten blijven zien, maar juist de mens achter de arbeidsmigrant en de kansen die zij bieden. Huis en haard zijn verlaten om hier het werk te komen doen wat wij niet willen doen. En hoe dankbaar zijn we hen? Hoe goed zorgen we voor hen? Ondanks dat de motie het niet heeft gehaald, kunt u van ons verwachten dat we ons voor hen blijven inzetten.

Deel dit bericht