De RES voor het RECES

Elektriciteitsmast dichtbij
6F1A4424(1) jose.jpg
Door José van Zandwijk op 10 juli 2020 om 08:52

De RES voor het RECES

Afgelopen maandag stond de laatste raadsavond voor het zomer reces in het teken van de RES: de Regionale Energie Strategie. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio bepaalt zelf hoe ze de energietransitie vorm gaan geven. Best hoort bij de Metropool Regio Eindhoven (21 gemeenten). Een conceptversie van de RES waarin weggeschreven is hoe in onze regio invulling gegeven gaat worden aan besparing en grootschalige opwek van duurzame energie en warmte lag maandag ter beoordeling voor.

Deze conceptversie wordt aangeboden aan de Rijksoverheid, die hier in februari 2021 feedback op gaat geven. Als raad konden we opmerkingen meegeven welke toegevoegd worden bij deze conceptversie richting de Rijksoverheid.

Belangrijkste standpunten hierin van de ChristenUnie zijn:

  • Besparing heeft een belangrijke plek in de concept RES. Want energie die niet (meer) nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden. Besparing gaat alleen lukken als alle burgers daadwerkelijk het gedrag gaan aanpassen. Dit gaat niet vanzelf en daarin heeft de gemeente Best een belangrijke (voorbeeld)rol. 
  • Participatie van burgers is belangrijk. We moeten het met z’n allen doen. Ook hierin moet de gemeente Best extra stappen zetten. Denk hierbij ook aan het betrekken van jongeren. Zorg voor betrokkenheid van de mensen die het mee moeten gaan doen.
  • Zonnepanelen velden in het buitengebied is een ongewenste situatie. We kunnen nog grote stappen zetten door eerst beschikbare daken vol te leggen met zonnepanelen en gebruik maken van bijvoorbeeld ruimtes langs snelwegen.

In het najaar gaan we aan de slag met de Visie Duurzame Energie Opwekking in het Buitengebied en met de Visie Transitie Duurzame Warmte. In de concept RES is opgenomen dat we deze visies moeten afwachten om concreet te kunnen zeggen hoe we als Best ons steentje gaan bijdragen aan de RES.

Wil je meer lezen over de RES; kijk hier voor de concept RES.

Het reces is begonnen. Fijn dat we even tot rust kunnen komen. Onze fractie wenst u een hele fijne zomer toe!

Deel dit bericht