Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?

Zonnepanelen.jpg
6F1A4424(1) jose.jpg
Door José van Zandwijk op 7 november 2020 om 12:10

Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?

Afgelopen maandag is er in de raad een besluit genomen over de visie  Duurzame Energieopwekking Buitengebied. In deze visie staat waar en onder welke voorwaarden er duurzame energie opgewekt mag worden in het buitengebied van Best. De ChristenUnie heeft in december 2019 via een motie om deze visie gevraagd. Dit om wildgroei van zonnevelden in het buitengebied te voorkomen.

De ChristenUnie vind duurzaamheid belangrijk, maar hecht ook belang aan het (beperkte) buitengebied van Best. De voorkeur gaat dan ook uit naar het opwekken van duurzame energie op daken en onbenutte terreinen, om landbouwgrond en natuur zoveel mogelijk te beschermen. De visie waar de gehele raad mee akkoord is gegaan biedt uiteindelijk beperkte mogelijkheden om zonnevelden in het buitengebied aan te leggen, onder strikte voorwaarden.

Daarnaast geldt dat als je minder energie  gebruikt, je minder hoeft op te wekken. De ChristenUnie wil dat de gemeente met de inwoners van Best in gesprek gaat en zo gaat werken aan meer bewustwording bij de inwoners, zodat inwoners weten wat ze zelf kunnen doen om te besparen. De wethouder heeft toegezegd dit participatietraject te gaan starten. 

Deel dit bericht