Huishoudboekje gemeente Best 2021

kioskbanner
6F1A4439(3) wouter.jpg
Door Wouter Bondt op 27 november 2020 om 12:47

Huishoudboekje gemeente Best 2021

Maandag 9 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 besproken: waaraan geeft de gemeente in 2021 haar geld uit? Het is een bijzondere tijd. Corona beheerst ons leven en dat vraagt om een andere kijk op  het huishoudboekje van de gemeente Best.

De ChristenUnie heeft  aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

  • De toename van werkloosheid en de gevolgen die mogelijk zijn (bijv. armoede en schulden). De ChristenUnie heeft aan de wethouder gevraagd op tijd aan te geven wanneer hier problemen ontstaan.
  • De eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Door corona is dit toegenomen. Hiervoor wordt door de wethouder een plan gemaakt.
  • De kosten van afval. De meeste mensen doen heel erg hun best om het afval goed te scheiden en toch wordt de afvalstoffenheffing verhoogd. Het is duidelijk waarom deze kosten hoger zijn. De ChristenUnie heeft aan de wethouder  gevraagd dit dan ook goed aan de inwoners uit te leggen. Ook heeft de wethouder, na de oproep van de ChristenUnie, toegezegd na te denken over hoe inwoners mee kunnen denken over de afvalinzameling.
  • Het aantal sociale huur -en koopwoningen. De afspraak is dat  in Best 38% in deze categorie gebouwd worden. Dit lijkt niet altijd gehaald te worden. De wethouder heeft toegezegd dit binnenkort in een raadsavond toe te lichten. Ook de ChristenUnie houdt hier vinger aan de pols.
  • Arbeidsmigranten en handhaving. Er is veel geld beschikbaar gemaakt om achterstanden in het dossier handhaving in te lopen. Denk hierbij ook aan huisvesting van arbeidsmigranten. De ChristenUnie heeft weer aandacht gevraagd om arbeidsmigranten te helpen wanneer zij  hier komen werken en wonen. Denk hierbij aan het welkom heten, een informatiepunt inrichten en huisvesting goed regelen. Dan hoeft er aan de achterkant niet gehandhaafd te worden.

Tenslotte heeft de ChristenUnie een warm pleidooi gehouden om inwoners goed  te informeren. Niet alleen in deze crisistijden, maar ook als dit weer voorbij is. Belangrijk is dat begrijpelijke taal wordt gebruikt, zodat alle inwoners de informatie begrijpen.

Deel dit bericht