Vragen over status aanvragen zonnevelden

wouter raadsvergadering maart 2021.png
6F1A4439(3) wouter.jpg
Door Wouter Bondt op 15 maart 2021 om 10:03

Vragen over status aanvragen zonnevelden

Maandag 15 maart was de eerste raadsvergadering van 2021. De vergadering was in het Heerbeeck College, waar er genoeg ruimte is om fysiek bij elkaar te zijn met inachtneming van de corona maatregelen. Een verademing om weer een keer fysiek bij elkaar te zijn.

In het vragenhalfuur heeft onze fractie vragen gesteld over de status van de twee aanvragen voor zonnevelden en de communicatie hierover naar de inwoners. De twee aanvragen, die na een raadsbreed gesteunde motie van de ChristenUnie eind 2019 in de la waren beland, zijn nu weer opnieuw ingediend. Aangezien er vanuit de gemeente geen duidelijke communicatie over kwam, is er onrust ontstaan bij diverse inwoners.

De wethouder was blij met onze vragen, omdat hij wel een persgesprek had gevoerd over dit onderwerp, maar er niets over in de krant is gekomen. Hiermee wordt maar weer duidelijk dat een persgesprek voeren, niet automatisch betekent dat het ook in de krant komt en inwoners geïnformeerd worden. 

De wethouder gaf aan dat de initiatiefnemers van de aangevraagde zonnevelden nog in gesprek gaan met diverse inwoners. Ook worden de aanvragen nog langs het toetsingskader gelegd. Uiteindelijk zal het college een besluit nemen.

Als fractie van de ChristenUnie blijven we kritisch rondom de aanvragen voor zonnevelden. We streven naar zoveel mogelijk zon op daken in plaats van massale zonnevelden. De komende jaren moeten er echter wel stappen gezet worden in het opwekken van duurzame energie. Wilt u over dit onderwerp met ons mee praten, voel u welkom om eens een fractieoverleg bij te wonen.

Deel dit bericht