Een nieuw gemeentehuis in Best, wat mag dat kosten?

foto gemeentehuis 2021.jpeg
6F1A4431(2) david.jpg
Door David van Harten op 18 maart 2021 om 09:58

Een nieuw gemeentehuis in Best, wat mag dat kosten?

Maandag 15 maart heeft de gemeenteraad weer gesproken over een nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de dienstverlening van zowel de gemeente als de ondersteunende partners onder één dak moeten plaatsvinden.

Maandag is het besluit genomen dat drie scenario’s worden uitgewerkt:

  1. Strippen huidige gebouw en opbouwen volgens de nieuwe eisen.
  2. Nieuwbouw op huidige locatie, dus eerst slopen en tijdelijk vanuit een andere locatie werken. Hierbij blijft het gedeelte waarin de raadszaal zit behouden.
  3. Nieuwbouw op eigen grond aan het Dorpsplein, op een steenworp afstand van het huidige gemeentehuis.

De fractie van de ChristenUnie heeft uitgesproken dat zij voorstander is van modernisering. Wel heeft zij aandacht gevraagd voor wat het gaat kosten. Dit zal een belangrijk criterium zijn voor het bepalen van de keuze voor een scenario.

Ook werd de partijen gevraagd naar hun standpunten m.b.t. verduurzaming. De ChristenUnie wil graag dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft m.b.t. duurzaamheid, maar ook hier hebben wij aangegeven dat er pas besluiten kunnen worden genomen als duidelijk is wat de kosten zijn van de diverse opties.

Kortom: de eerste stap is gezet, maar er is nog een hele weg te gaan voor er een nieuw gemeentehuis staat.

Deel dit bericht