Het nieuwe gemeentehuis weer een stapje dichterbij

gemeentehuis en bestwijzer.jpg
6F1A4439(3) wouter.jpg
Door Wouter Bondt op 19 juli 2021 om 20:59

Het nieuwe gemeentehuis weer een stapje dichterbij

Maandag 12 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het nieuwe gemeentehuis stond op de agenda. Het besluit is genomen om de plannen voor een nieuw gemeentehuis op de plek naast de Zeeman verder uit te werken. De ChristenUnie heeft ook vóór dit voorstel gestemd.

Andere keuzes waren het strippen en renoveren van het huidige gemeentehuis of nieuwbouw op de plaats van het huidige gemeentehuis. Deze plannen worden nu niet verder uitgewerkt.

De belangrijkste argumenten waarom ChristenUnie voor dit voorstel heeft gestemd zijn:

  • Het biedt letterlijk een nieuwe plek, zowel voor ambtenaren als de medewerkers van Bestwijzer.
  • Als gemeente geven we het goede voorbeeld door voor een duurzaam gebouw te kiezen.
  • Op de plaats van ‘het oude gemeentehuis’ komt ruimte voor bijvoorbeeld nieuwbouwappartementen/-woningen met aandacht voor de verbinding naar Den Ekker.
  • De kosten van alle keuzes zijn vergelijkbaar maar ook nog onzeker.

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering benadrukt dat parallel aan het uitwerken van de plannen van het nieuwe gemeentehuis een visie moet worden ontwikkeld voor de omgeving van het hele dorpsplein. Dit gaat over parkeren, eventuele nieuwbouwwoningen etc. Daarnaast moet er aandacht zijn voor inwonersparticipatie. De burgemeester, portefeuillehouder van dit onderwerp, heeft toegezegd dat dit ook gaat gebeuren.

Deel dit bericht