Nieuws - pagina 2

 1. kerst2020.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 21 december 2020 om 17:57

  Kerstreces

  De feestdagen staan voor de deur, het einde van 2020 nadert. Een moment van terugblikken en vooruitkijken. Zo ook voor de fractie van de ChristenUnie Best. We kijken terug op een roerig jaar, waarin Corona ons leven domineerde. 

  Lees meer over "Kerstreces"
 2. kioskbanner
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 27 november 2020 om 12:47

  Huishoudboekje gemeente Best 2021

  Maandag 9 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 besproken: waaraan geeft de gemeente in 2021 haar geld uit? Het is een bijzondere tijd. Corona beheerst ons leven en dat vraagt om een andere kijk op  het huishoudboekje van de gemeente Best.

  Lees meer over "Huishoudboekje gemeente Best 2021"
 3. Zonnepanelen.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 7 november 2020 om 12:10

  Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?

  Afgelopen maandag is er in de raad een besluit genomen over de visie  Duurzame Energieopwekking Buitengebied. In deze visie staat waar en onder welke voorwaarden er duurzame energie opgewekt mag worden in het buitengebied van Best. De ChristenUnie heeft in december 2019 via een motie om deze visie gevraagd. Dit om wildgroei van zonnevelden in het buitengebied te voorkomen.

  Lees meer over "Zonnepanelen en windmolens in het buitengebied?"
 4. alaparade 2.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 4 oktober 2020 om 12:09

  Alaparada, een feestje met een zure nasmaak

  Enkel verliezers

  Ruim een jaar na het feestweekend Alaparada is het dossier voor de gemeenteraad gesloten. Het financieel tekort wat is ontstaan, wordt niet door de gemeente Best gecompenseerd. Ook de ChristenUnie heeft vóór het raadsbesluit gestemd.

  Lees meer over "Alaparada, een feestje met een zure nasmaak"
 5. Elektriciteitsmast dichtbij
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 10 juli 2020 om 08:52

  De RES voor het RECES

  Afgelopen maandag stond de laatste raadsavond voor het zomer reces in het teken van de RES: de Regionale Energie Strategie. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio bepaalt zelf hoe ze de energietransitie vorm gaan geven. Best hoort bij de Metropool Regio Eindhoven (21 gemeenten). Een conceptversie van de RES waarin weggeschreven is hoe in onze regio invulling gegeven gaat worden aan besparing en grootschalige opwek van duurzame energie en warmte lag maandag ter beoordeling voor.

  Lees meer over "De RES voor het RECES"
 6. aspergeveld.jpg
  6F1A4439(3) wouter.jpg
  Door Wouter Bondt op 5 juli 2020 om 10:36

  Kaderbrief 2021: motie arbeidsmigranten

  Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de (veelal) schrijnende situatie van de arbeidsmigranten. Naast problemen met huisvesting (veel migranten bij elkaar zonder (veel) privacy tegen relatief hoge huur) weten arbeidsmigranten vaak ook onvoldoende wat hun rechten en plichten zijn als werknemer in Nederland. Voor Nederland zijn de arbeidsmigranten erg belangrijk, omdat Nederlanders dit werk niet willen doen.

  Lees meer over "Kaderbrief 2021: motie arbeidsmigranten"
 7. Plastic afval.jpg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 30 juni 2020 om 18:30

  (Com)motie over afvalverwerking

  Op de agenda van de raadsvergadering van 29-6 stond o.a. de Jaarstukken 2019. Met name het tekort van ongeveer 900.000 euro op de afvalverwerking was een heikel punt. Omdat ook over 2020 de wethouder nog geen inzicht kon geven in de kosten van afvalverwerking, was dit voor de CU aanleiding om de motie van Best Open hierover mee te ondertekenen. Deze motie werd met 14 voor en 7 tegen aangenomen.

  Lees meer over "(Com)motie over afvalverwerking"
 8. Fractiefoto CUBizz.jpeg
  6F1A4424(1) jose.jpg
  Door José van Zandwijk op 26 juni 2020 om 14:47

  Nieuwe start fractie Best

  Zaterdag 6 juni heeft de fractie een nieuwe start gemaakt. Met de benoemingen van David van Harten en José van Zandwijk als burgerraadsleden is de fractie in Best weer compleet. Een mooi moment om met elkaar door te spreken hoe we de taken gaan verdelen.  

  Lees meer over "Nieuwe start fractie Best"
 9. Foto afscheid Aaldert .jpg
  6F1A4453(5) astrid.jpg
  Door Astrid Pourchez-Schuil op 18 oktober 2019 om 13:56

  Aaldert van der Vlies draagt stokje over

  Maandag 7 oktober jl. had (ex)-fractievoorzitter Aaldert van der Vlies van de ChristenUnie al officieel afscheid genomen tijdens de raadsvergadering. Donderdag 10 oktober jl. volgde het afscheid in de vorm van een kleine feestelijke bijeenkomst in Prinsenhof.

  Lees meer over "Aaldert van der Vlies draagt stokje over"